Kategoria 1

Różne cele poboru wody - stanowisko Wód Polskich

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. przesłała wewnętrzną interpretację przepisów Prawa wodnego z dnia 2 lutego 2018 r. (w załączeniu) przyjętą w PGW Wody Polskie, która dotyczy ustalania opłaty zmiennej za pobór wody oraz uiszczania różnych opłat w zależności od poboru wody na różne cele. W piśmie wprost odniesiono się do przypadku przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

22.02.2018r. - „Taryfa dla wody i ścieków po nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ”

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dn. 22.02.2018r. szkolenie n/t: „Taryfa dla wody i ścieków po nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków .

Program szkolenia obejmował poniższe zagadnienia:

Strony