Konferencja „Nowe obowiązki przedsiębiorstw wodociągowych w świetle projektu ustawy Kodeks urbanistyczno – budowlany”

W dniach 20-21 kwietnia 2017r. odbyła się kolejna dolnośląska konferencja wodociągowa, zorganizowana przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Tym razem miejscem konferencji był Hotel Gołębiewski w Karpaczu. Hasło przewodnie brzmiało: „Nowe obowiązki przedsiębiorstw wodociągowych w świetle projektu ustawy Kodeks urbanistyczno – budowlany”. Patronatem honorowym konferencję objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Referaty n/t projektu kodeksu urbanistyczno – budowlanego oraz o planowanych kierunkach zmian w przepisach istotnych dla branży wodociągowo - kanalizacyjnej przedstawili: dr Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP oraz mec. Paweł Sikorski z IGWP. Uczestnicy konferencji wysłuchali również wystąpienia mec. Łukasza Ciszewskiego reprezentującego kancelarię prawną „Jerzmanowski” z Poznania w zakresie praktycznych uwag związanych z nowymi zasadami wynagradzania członków organów spółek komunalnych. W konferencji tradycyjnie uczestniczyły osoby zarządzające przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, zrzeszonymi w Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Gościliśmy również przedstawicieli Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego. Partnerami konferencji były firmy: KartGis, Unit4, Jafar, SmartCities oraz Swedrop.