Konferencja „Praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw wod.-kan.” 19-20.10.2022r.

W dniach 19 - 20 października 2022r. w Legnicy, odbyła się kolejna konferencja wodociągowa, tym razem o charakterze wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami dolnośląskich przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. Uczestnikami było 60-ciu wodociągowców z 28 przedsiębiorstw, będących członkami „Dolnośląskiego Forum Wodociągowego”. Tytuł konferencji brzmiał: „Praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw wod.-kan.”. Podczas konferencji została zaprezentowana poniższa tematyka:

– „Monitoring sieci wodociągowej na postawie doświadczeń LPWiK S.A. w Legnicy”, prezentował - Grzegorz Murawski, Kierownik Działu Sieci Wodociągowej LPWiK S.A.

– „Doświadczenia LPWiK S.A. w Legnicy związane z uruchomieniem farmy fotowoltaicznej”, prezentowali - Jan Maziarz, Kierownik Zakładu Utrzymania Ruchu oraz Adam Piersiak, Kierownik Działu Mechaniczno – Energetycznego LPWiK S.A.

– Doświadczenia MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie utrzymania ruchu i eksploatacji przepompowni ścieków”, prezentował – Piotr Fura, Lider w Zakładzie Eksploatacji Sieci MPWiK S.A.

– „Nowe technologie w pracy zespołów wymian wodomierzy i odczytów” oraz „Ścieki przemysłowe – zmiana podejścia do zarządzania procesem”, prezentowała – Agnieszka Kołodziej - Bober, Menedżer Kierująca Centrum Zarządzania Operacyjnego MPWiK S.A. we Wrocławiu,

– „Czy warto stosować dynamiczne sterowanie ciśnieniem w sieci wodociągowej?
– doświadczenia WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu, prezentował Piotr Jagielski, Zastępca Kierownika Wydziału Wodociągów  WPWiK Sp. z o.o.

Po każdej prezentacji odbywały się ciekawe merytorycznie dyskusje pomiędzy uczestnikami konferencji, zadawano pytania, dzielono się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Organizatorem konferencji była Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”.