Konferencja „Praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w nowej rzeczywistości prawnej”

W dniach 26 - 27 kwietnia 2018r. odbyła się kolejna dolnośląska konferencja wodociągowa, zorganizowana przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Tym razem miejscem konferencji był Pałac Wojanów w okolicach Jeleniej Góry. Hasło przewodnie brzmiało: „Praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w nowej rzeczywistości prawnej”. Patronatem honorowym konferencję objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Referaty przedstawili: dr inż. Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP oraz Dorota Jakuta - Prezes IGWP. Uczestnicy konferencji wysłuchali również wystąpień prof. Krystiana Ziemskiego oraz mec. Joanny Kostrzewskiej i mec. Macieja Kiełbusa, reprezentujących Kancelarię Prawną Ziemski & Partners z Poznania. W konferencji uczestniczyły osoby zarządzające przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, zrzeszonymi w Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” oraz przedstawiciele firm wod.-kan. z Olsztyna i Dobrego Miasta, zrzeszeni w Regionalnym Stowarzyszeniu Wodociągowym z/s w Olsztynie. Partnerami konferencji były firmy: Jafar, Eutit, Huber, eChallenge oraz Framelogic.