Konferencja 24-25.04.2014r

    W dniach 24-25 kwietnia 2014r. w hotelu LAS w Piechowicach odbyła się kolejna już dolnośląska konferencja wodociągowa zorganizowana przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”.  W konferencji udział wzięły osoby zarządzające przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Fundacji oraz Prorektorzy Politechniki Wrocławskiej - prof. Eugeniusz Rusiński i prof. Cezary Madryas. Tematem przewodnim konferencji był „Model współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi na przykładzie Politechniki Wrocławskiej”. Podczas spotkania prof. Eugeniusz Rusiński zaprezentował ofertę współpracy uczelni z branżą, a prof. Cezary Madryas przedstawił możliwości współpracy w zakresie działań w infrastrukturze podziemnej na terenie Polski.

   Drugiego dnia konferencji obradowała Rada Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, na  posiedzeniu Rada zdecydowała o włączeniu w skład Fundacji 2 nowych członków oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym.