Konferencja "Nowe uprawnienia radnych wobec spółek komunalnych oraz procedura zmiany taryfy w obliczu wzrostów kosztów działalności"

W dniach 4 - 5 kwietnia 2019r. w Karpaczu odbyła się wiosenna edycja dolnośląskiej konferencji wodociągowej, organizowanej cyklicznie przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Hasło przewodnie brzmiało: „Nowe uprawnienia radnych wobec spółek komunalnych oraz procedura zmiany taryfy w obliczu wzrostów kosztów działalności”. Patronatem honorowym konferencję objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Referaty związane z główną tematyką konferencji  przedstawili: dr Krystian Ziemski oraz mec. Joanna Kostrzewska i mec. Maciej Kiełbus, reprezentujący kancelarię prawną Dr Krystian Ziemski & Partners z/s w Poznaniu. Natomiast dr inż. Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP oraz Dorota Jakuta - Prezes IGWP, omówili bieżące problemy dotyczące branży wodociągowo – kanalizacyjnej oraz aktualne działania podejmowane przez Izbę. W konferencji uczestniczyły osoby zarządzające przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, zrzeszonymi w Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Partnerami konferencji były firmy: Future Processing, Distripark, Grundfos, Itron, Saint - Gobain oraz Corol.