Konferencja Stormwater Poland

Zmiany klimatyczne i  narastające problemy z nimi związane,  inspirują do zajęcia się problemami które w części są nowymi dla branży i tematyki dotychczasowych konferencji.

Program najnowszej edycji  konferencji będzie niezwykle atrakcyjny,  wzbudził zainteresowanie licznych Partnerów i instytucji wspierających tematykę konferencji

( w tym: Ministerstwo Klimatu , Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi i Wody Polskie , NFOŚiGW, PZiTS , IGWP i innych) - konferencja ma  również patronat Prezydentów Gdańska ,  Gdyni i Sopotu.

 

Wybrane informacje opisujące program i bloki tematyczne są zamieszczone na stronie Stormwater 2020 - www.stormwater.retencja.pl

 

W trakcie konferencji zarezentowane i przedyskutowane będą perspektywy działań podejmowanych dla złagodzenia zagrożeń skutków zmiany klimatu i sytuacji kryzysowych tym wywołanych.

Pojawią się na konferencji inspirujące osoby ze świata i z Polski. W temacie suszy na konferencji pojawi się doktor Małgorzata Stolarska, reprezentująca Wody Polskie, która opowie o projekcie: „Stop suszy!” i proaktywności, którą trzeba podjąć by przeciwdziałać skutkom suszy.

O perturbacjach w cyklu krążenia wody wywołanymi zmianami klimatycznymi więcej opowie profesor Maciej Zalewski, który jest twórcą nowoczesnej koncepcji ekohydrologii stanowiącej podstawę do obecnie rozwijanej przy ONZ metodologii „Nature Based Solutions”.

Doktor Suresh Kumar Rohilla z Centrum Nauki i Środowiska z Indii opowie o uczynnianiu miast wrażliwymi na wodę. Doświadczenia z pozyskiwania wody w Indiach, gdzie od wielu lat jest ona traktowana jako cenny zasób, mogą być mocnym akcentem w perspektywie suszy jaka staje się realnym zagrożeniem dla Polski.

 

Nie zabraknie też prezentacji, które pokażą  możliwości finansowania w obszarze gospodarowania wodami opadowymi.

O perspektywie na lata 2021-2027 opowie Piotr Czarnocki z Ministerstwa Środowiska.

 

Zostanie także zaprezentowany projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), którego ukończenie i premiera zaplanowane jest podczas Stormwater Poland.

Nowością podczas tegorocznej konferencji będzie rozszerzenie jej zasięgu na region Europy Centralnej i Wschodniej.

 

Stan wód opadowych zostanie przedstawiony przez przedstawicieli ze Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Gruzji a także Litwy.

 

Konferencja zakończy się blokiem o powodziach miejskich na którym poznamy doświadczenia osób które zarządzały sytuacją kryzysową w perspektywie powodzi ale nie tylko.

 

Uzupełnienie konferencji stanowią warsztaty: w tym roku optymalizujące kompleksowe  wydawanie warunków technicznych na podłączenia ,

oraz show room z  pokazem nowoczesnego sprzętu i jego możliwości , w tym ograniczającego skutki powodzi przygotowane przez we współpracy z Wodami Gdańskimi.

 

wideo - https://www.youtube.com/watch?v=5v0MFYjeO34

www.stormwater.retencja.pl

rentecja.pl