Kontakt

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”

Adres:

ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

Tel: 76-855-47-09
 
NIP: 691-21-81-431
Regon: 390941134
 
Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000049893.
 

W celu wysłania wiadomości prosimy użyć poniższego formularza kontaktowego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociągowe" z siedzibą w Legnicy, ul. Nowodworska 1, kod pocztowy 59-220. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a także w celach archiwizacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne aby Fundacja "DFW" mogła udzielić odpowiedzi.

Formularz Kontaktowy

Mapa Lokalizacyjna