Posiedzenie senackich komisji w sprawie zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

W dniu dzisiejszym od godz. 15:00 obradowały na wspólnym posiedzeniu senackie Komisje Środowiska (nr 78), Infrastruktury (nr 110), oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 116). Przedmiotem posiedzenia była ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Po prezentacji stanowisk przez poszczególnych zainteresowanych, Komisje (właściwie bez debaty) przegłosowały wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i przekazanie jej na posiedzenie Senatu.

Co za tym idzie, Senat głosował będzie za przyjęciem ustawy uchwalonej przez Sejm w brzmieniu zgodnym z senackim drukiem nr 640. Odnośnik do druku: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/600/640.pdf

Prawdopodobnie ustawa zostanie wprowadzona do porządku obrad jeszcze na 49. posiedzenie Senatu zaplanowanym w dniach 9 i 10 listopada br.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę, że w razie przyjęcia przez Senat bez zmian nowelizacji uchwalonej przez Sejm, ustawa zostanie niezwłocznie przekazana Prezydentowi do podpisu. Prezydent podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia i zarządza ogłoszenie.

Biorąc pod uwagę powyższe, a zwłaszcza przebieg dzisiejszego posiedzenia Komisji, nie wydaje się aby nowelizacja mogła ulec jeszcze jakimkolwiek zmianom.

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Zmiana Ustawy - opinia Kancelarii Senatu.pdf324.38 KB