List Przewodniczącego Rady IGWP w sprawie projektu Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego

Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Informuję, iż dnia 23 listopada 2017 roku ukazała się nowa, druga wersja projektu Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego (KUB). Jest to kolejne kluczowe prawo, które dotyczy naszej branży, a jest obecnie procedowane, na razie na szczeblu rządowym. W przeciwieństwie jednak do projektów innych aktów prawnych, prace nad tą ustawą trwają już kilka lat (rozpoczęte były jak zapewne pamiętamy, jeszcze za poprzedniego rządu), a zupełnie nietypowo, jak na dzisiejsze praktyki ustawodawcze, projekt ustawy poddawany jest pełnym, a nawet szerszym niż niezbędne określone w przepisach prawnych, konsultacjom społecznym.

Wykorzystajmy ten fakt i zapoznajmy się z drugą wersją projektu celem analizy zapisów dotyczących naszej branży. Zapewniam, iż są one w wielu miejscach znacząco odmienne od zapisów w pierwszym projekcie KUB. Projekt jest bardzo obszerny (594 artykuły, 220 stron + załącznik 8 stron), uzasadnienie liczy 110 stron. Lektura na pewno długa, ale według mojego rozeznania z „pierwszego czytania” sprawy istotne dla branży są umieszczone w całym tekście ustawy, stąd konieczna jest analiza pełnego projektu tego aktu prawnego.

Dla uproszczenia poszukiwania aktualnych wersji projektu, załącznika oraz uzasadnienia przekazuję w załączeniu 3 pliki z aktualnymi wersjami projektu i uzasadnienia. Bardzo proszę o szczegółową analizę treści projektu, zgłaszanie uwag do Biura Izby (termin i sposób zgłaszania uwag zostanie podany w kolejnym mailu w tej sprawie). Proszę również o rozpropagowanie tej informacji i załączonych plików do jak najszerszego grona członków Izby, przedsiębiorstw nie będących członkami Izby i przedstawicieli branży.  

Z poważaniem

Tadeusz Rzepecki
Przewodniczący Rady Izby

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon KUB23112017.pdf1.15 MB
PDF icon KUBuzasadnienie23112017.pdf1.14 MB
PDF icon KUBzacznik23112017.pdf304.75 KB