Nowelizacja prawa wodnego przyjęta przez senat bez poprawek

Zgodnie z informacją przesłaną przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Współnicy Sp. K. Fundacja "DFW" informuje, że zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. W ostatnim dniu przyjętych zostało szereg ustaw, w tym m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Co istotne, zgodnie z rekomendacją Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury nowelizację Prawa wodnego przyjęto bez poprawek. Tym samym, zostanie ona przekazana Prezydentowi do podpisu.

Jak będą wyglądały wzory nowych oświadczeń? Jakich danych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będą oczekiwały Wody Polskie? W jakim terminie złożyć należy pierwszy raz oświadczenie? O przyjętej dzisiaj nowelizacji możecie Państwo już przeczytać na blogu Jerzmanowski AQUA w tekście pt. „Nowelizacja Prawa wodnego uchwalona przez Senat bez poprawek”.