Spotkanie z Zarządem Lubuskiego Forum Wodociągowego

W dniu 13.09.2019r. w  Legnicy odbyło się spotkanie Zarządów: Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” oraz Stowarzyszenia Lubuskie Forum Wodociągowe. Omówiono bieżące problemy, z którymi borykają się przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne oraz zasady przyszłej merytorycznej współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi. Obie strony spotkania wyraziły głębokie przekonanie, że współpraca pomiędzy LFW i DFW służyć będzie wymianie doświadczeń oraz realizacji ewentualnych wspólnych przedsięwzięć, w obszarze technicznym, prawnym oraz szkoleniowym.