Szkolenia

22.02.2018r. - „Taryfa dla wody i ścieków po nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ”

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dn. 22.02.2018r.

07.02.2018r. - Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dn. 07.02.2018r. szkolenie na temat „Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

14.12.2017r. - "Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków"

   Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dn.14.12.2017r.

15.11.2017r. - "Nowelizacja ustawy Prawo wodne"

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała szkolenie na temat: „Nowelizacja ustawy Prawo wodne.

Odwołane szkolenie - „Dobre praktyki w technologii oczyszczania ścieków”

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” informuje, że w szkolenie na temat: „Dobre praktyki w technologii oczyszczania ścieków”, które miało się odbyć 26.10.2017r.

28.09.2017r. - Prawo pracy w przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych

   Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowala w dniu 28.09.2017r. szkolenie na temat: „Prawo pracy w przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych.

11.01.2017r. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 11.01.2017r. szkolenie na temat „Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r.

06.10.2016r. - Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

    Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 06.10.2016r.

08.09.2016r. - Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na udzielanie zamówień sektorowych

    Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 08.09.2016r.

Strony