Szkolenia

06.10.2016r. - Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

    Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 06.10.2016r.

08.09.2016r. - Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na udzielanie zamówień sektorowych

    Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 08.09.2016r.

24.05.2016r. - Zarządzanie projektem infrastrukturalnym w ramach POIiŚ na lata 2014 - 2020

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dniu 24.05.2016r.

16.12.2015r. - Podatek od nieruchomości w rozumieniu nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dn. 20.03.2015r.

  Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy oraz Instytut Rachunkowości i Podatków w Warszawie, zorganizowali szkolenie na temat 

26.11.2015r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacjach

 Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 26.11.2015r.

08.10.2015r. - Zapobieganie stratom wody w systemach wodociągowych

  Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 08.10.2015.

29.04.2015r. - Zagadnienia prawne istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

      Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dniu 29.04.2015r.

27.03.2015r. - Eksploatacja przepompowni ścieków

         Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 27.03.2015r.

25.11.2014r. - Zmiana stanowiska UOKIK

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 25.11.2014r.

30.09.2014r. - Optymalizacja procesów w oczyszczalniach ścieków komunalnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowła w dniu 30.09.2014r.

Strony