Szkolenia

30.09.2014r. - Optymalizacja procesów w oczyszczalniach ścieków komunalnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowła w dniu 30.09.2014r.

11.06.2014r. - Praktyczne aspekty kwietniowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 11.06.2014r.

07.05.2014r. - Eksploatacja i naprawa sieci kanalizacyjnej

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 07.05.2014r.

24.01.2014r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociagowe" z siedzibą w Legnicy zorganizowała w dn. 24.01.2014r.

05.12.2013r. - Przygotowanie i realizacja inwestycji celu publicznego - roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorgnizowała w dniu 05.12.2013r.

16.10.2013r. - Efektywność energetyczna przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 16.10.2013r.

04.04.2013r. - Praktyczne zagadnienia dotyczące eksploatacji oczyszczalni ścieków

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 04.04.2013r.

21.02.2013r. - Zagadnienia prawne, istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 21.02.2013r.

Strony