Tarcza antykryzysowa: REALIZACJA UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (WAŻNE!)

Niespodziewane i dolegliwe zakłócenia funkcjonowania większości gałęzi gospodarki na skutek epidemii COVID-19 to problem zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających sektora zamówień publicznych. Oczywistym jest, że perturbacje związane z przepływem towarów i świadczeniem pracy przez pracowników powodują trudności w realizacji zawartych umów. Wymusza to zmiany terminów, a często także sposobu realizacji umów, czy wręcz czasową niecelowość wykonania tychże umów. Wszystkie te okoliczności skutkują koniecznością stosowania ponadstandardowych rozwiązań, którym uruchomiona w dniu 31 marca „tarcza antykryzysowa” stara się wyjść naprzeciw.

UWAGA! Rozwiązania prawne tarczy antykryzysowej odnoszące się do zamówień publicznych mają zastosowanie do wszystkich umów o zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rzeczywisty lub potencjalny wpływ COVID-19 na realizację umów o zamówienia publiczne aktualizuje obowiązek prawny podjęcia działań przez zamawiającego i wykonawcę.

Więcej informacji - http://www.aqua.jerzmanowski.pl/aqua/aktualnosci/738-tarcza-antykryzysowa-realizacja-umow-w-sprawie-zamowien-publicznych