W dniach 7-8 X odbyła się dolnośląska konferencja wodociągowa

    Po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią choroby COVID-19, w dniach 7 - 8 października 2021r. w Karpaczu, odbyła się dolnośląska konferencja wodociągowa, organizowana cyklicznie przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Hasło przewodnie brzmiało: „Cyberbezpieczeństwo  w przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych”.
    Referat związany z główną tematyką konferencji, zatytułowany „Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku: jak zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo na przykładzie MPWiK S.A. we Wrocławiu”, przedstawił Pan Piotr Słomianny, Dyrektor Finansowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Kolejny blok tematyczny dotyczył działalności Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.  Pan dr inż. Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP oraz Pan Krzysztof Dąbrowski - Prezes IGWP, omówili bieżące problemy dotyczące branży wodociągowo – kanalizacyjnej oraz aktualne działania podejmowane przez Izbę. Problemy związane z projektem nowelizacji ustawy Prawo wodne przedstawił mec. Pan Paweł Sikorski, reprezentujący Dział Prawny IGWP.
   W konferencji uczestniczyły osoby zarządzające przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, zrzeszonymi w Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” oraz goście z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: Lubuskiego Forum Wodociągowego i Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego. Partnerami konferencji były firmy: Eutit, Endress + Hauser, KartGis, Tukany, MC Bauchemie, Kanro, Hawle i Złote Runo.