Webinarium ABRYS "Zwiększanie efektywności energetycznej w instalacjach wod-kan"

Wzrost cen energii oraz wody skłaniają do szukania rozwiązań, które przyczyniają się do wzrostu efektywności energetycznej instalacji wod-kan. Coraz więcej przedsiębiorstw komunalnych poszukuje rozwiązań i technologii, które pozwolą zoptymalizować wydatki na energię oraz obniżyć koszty. W obliczu wysokich cen prądu, zmieniającego się klimatu oraz coraz powszechniejszych suszy, konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwolą zwiększyć wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jej eksploatacji.
 
 
Zapraszamy na webinarium ABRYS, podczas którego omówione zostanie:
 
- jakie są podstawy prawne do wprowadzania rozwiązań OZE w instalacjach wod-kan,
 
- w jakim celu robić audyt i jak wykorzystać zebrane w nim dane,
 
- jakie są dobre przykłady i rozwiązania zwiększające efektywność w instalacjach wod-kan,
 
- czy samowystarczalność energetyczna instalacji wod-kan jest możliwa,
 
- w jaki sposób optymalnie zagospodarować nadwyżki energii.
 
 
Spotkanie skierowane jest do zarządzających i pracowników instalacji oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
 
 
Webinarium "Zwiększanie efektywności energetycznej w instalacjach wod-kan". Już w środę 29.04  https://efektywnosc.webinar.abrys.pl/