Webinarium - Nowe Prawo zamówień publicznych w branży wod-kan

Za kilka miesięcy wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa to trzykrotnie więcej przepisów, nowe i stare regulacje napisane w odmienny sposób.

Zaproszenie do udziału w webinarium kierowane jest do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze wod-kan.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zmianami w Prawie zamówień publicznych, a omówione zostaną m. in. :

  • kwestie dotyczące oferty i dokumentów składanych przez wykonawców, przesłanki wykluczenia i odrzucenia,
  • zmiany w trybach przetargowych czy środkach ochrony prawnej.

Termin szkolenia: 26 listopada o godz. 11:00.

Zgłoszenie na szkolenie: https://kierunekbmp.clickmeeting.com/nowe-prawo-zamowien-publicznych-w-branzy-wod-kan/register?_ga=2.53554600.1695525362.1605509816-770252115.1599546242