Wody opadowe – klucz do podniesienia jakości życia w miastach.

15. Konferencja Wody Opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

6-8.10. Wrocław

Konferencja w formule hybrydowej (stacjonarna i online)

 

 

Wody opadowe – klucz do podniesienia jakości życia w miastach.

 

 

W naturze do gleby przenika 90% opadów, a w wybetonowanych miastach tylko 10%! A przecież odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych może nie tylko pomóc w niwelowaniu negatywnych skutków zmian klimatu, ale także poprawić jakość życia mieszkańców. Temu ważnemu zagadnieniu będzie poświęcona 15. Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która odbędzie się w dniach 6-8 października br. we Wrocławiu.

Podczas trzydniowego spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem wodami opadowymi oraz z zagospodarowaniem zielonej przestrzeni miasta. Uczestnicy mogą się spodziewać ciekawych tematów, wystąpień ekspertów i praktyków.

Dwa dni konferencji będą poświęcone na wymianę doświadczeń, wskazanie najnowszych problemów i trendów związanych z zarządzaniem wodami opadowymi, przedstawione zostaną dobre przykłady bazujące m.in. na naturalnych rozwiązaniach.

Trzeci dzień konferencji to wizyta studyjna we Wrocławiu, podczas której uczestnicy w miejskiej przestrzeni zobaczą najlepsze przykłady błękitno-zielono-czerwonej infrastruktury.

Stawiamy na zdobywanie wiedzy połączonej z praktyką. Zależy nam na pokazywaniu dobrych rozwiązań i ciekawych przykładów zagospodarowywania wód opadowych.

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy:

● prawo wodne i jego konsekwencje w kontekście wód opadowych,

● dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Doświadczenia polskich miast w zagospodarowaniu wód opadowych,

● błękitno-zielono-czerwona infrastruktura, jej finansowanie i wykorzystanie,

● zanieczyszczenia wód opadowych

● adaptacja do zmian klimatu w przestrzeni miasta.

 

 

Do 30 lipca obowiązują promocyjne warunki rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje ws. konferencji, zapisy oraz program: https://wodyopadowe.abrys.pl/

Kontakt ws. konferencji

Jaśmina Labus

784 036 987

j.labus@abrys.pl

https://wodyopadowe.abrys.pl/