Zmiana definicji ścieków - artykuł

Praktyka ukazuje nowe obszary problematyczne związane ze zmianą definicji ścieków. Jak się okazuje, brak możliwości objęcia taryfami wód opadowych lub roztopowych oraz konieczność zawierania nowych umów, to tylko wierzchołek góry lodowej. Kolejne wątpliwości przy stosowaniu przepisów pojawiają się na tle podatkowym oraz prawa zamówień publicznych. O konsekwencjach wejścia w życie Prawa wodnego i wyłączenia deszczówki z definicji ścieków w tekście pt. Zmiana definicji ścieków – kolejne problemy praktyczne? pisze mec. Maciej Łukaszewicz. Zapraszamy do lektury!