Zmiany w prawie4. Uwagi IGWP do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw - zobacz
5. Informacja z kacelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy Sp. K. - zobacz
6. Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na zapytanie IGWP - zobacz
7. IGWP - stanowisko w sprawie zmian ustawy o zzwzoś - zobacz
8. Stanowisko Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" w związku z wystąpieniem Pana Ministra Mariusza Gajdy - zobacz
9. W sejmie trawją prace nad ustawą o ZZWZOŚ - zobacz
10. Projekt ustawy o ZZWOŚ po zmianach Komisji - zobacz
11. Dodatkowe sprawozdanie Komisji z prac nad ustawą o ZZWOŚ - zobacz
12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - zobacz
13. Posiedzenie senackich komisji w sprawie zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - zobacz
14. Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - zobacz
15. Opracowanie dotyczące stosowania przepisów nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w okresie przejściowym​
16. Zmiana wykładni przepisów przejściowych nowelizacji ustawy ZZWOŚ
17. Ustawa o ZZWZOŚ podpisana przez Prezydenta
18. List Przewodniczącego Rady IGWP w sprawie projektu Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego
19. Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw
20. Nowe Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
21. Projekty rozporządzeń wydawanych na podstawie Prawa Wodnego.
22. Wątpliwości co do konieczności dokonywania szczegółowej klasyfikacji przeznaczenia pobieranej wody
23. Projekt rozporządzenia taryfowego
24. Cele poboru wody - stanowisko RZGW we Wrocławiu
25. Różne cele poboru wody - stanowisko Wód Polskich
26. Projekt rozporządzenia taryfowego autorstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

27. Instrukcja wypełniania Tebeli I - załącznika do uzasadnienia wniosku taryfowego


28. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw


29. Nowelizacja prawa wodnego przyjęta przez senat bez poprawek


30. Sądy kwestionują sposób ustalenia opłat stałych przez Wody Polskie


31. Zmiana definicji ścieków