Aktualności

Projekt rozporządzenia taryfowego

Uprzejmie informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia taryfowego.

Wątpliwości co do konieczności dokonywania szczegółowej klasyfikacji przeznaczenia pobieranej wody

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Compliance od 2018 będzie standardem

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Gazecie Prawnej z dn. 29.12.2017r. ukazał się artykuł pt."Compliance od 2018 będzie standardem. Obowiązkowo i pod rygorem kar".

Nowe Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Uprzejmie informujemy, że 11.12.2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw

Tekst ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw został opublikowany pod pozycją 2180 w Dzienniku Ustaw z dn. 27.11.2017r..

Strony