Aktualności

Wątpliwości co do konieczności dokonywania szczegółowej klasyfikacji przeznaczenia pobieranej wody

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Compliance od 2018 będzie standardem

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Gazecie Prawnej z dn. 29.12.2017r. ukazał się artykuł pt."Compliance od 2018 będzie standardem. Obowiązkowo i pod rygorem kar".

Nowe Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Uprzejmie informujemy, że 11.12.2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw

Tekst ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw został opublikowany pod pozycją 2180 w Dzienniku Ustaw z dn. 27.11.2017r..

Ustawa o ZZWZOŚ podpisana przez Prezydenta

Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Strony