Aktualności

Odwołane szkolenie - „Dobre praktyki w technologii oczyszczania ścieków”

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” informuje, że w szkolenie na temat: „Dobre praktyki w technologii oczyszczania ścieków”, które miało się odbyć 26.10.2017r.

Nowa ustawa o jawności życia publicznego – zapowiedź antykorupcyjnej rewolucji

Wczoraj (23 października br.) minister Mariusz Kamiński przedstawił założenia nowej ustawy o jawności życia publicznego.

Konferencja

W dniach 5-6 października 2017r.w Polanicy-Zdroju odbyła się kolejna dolnośląska konferencja wodociągowa, zorganizowana przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”.

Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO

Jubileuszowy, XX Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO odbędzie się 7-8 listopada 2017 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach.

Projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóre inne

Strony