Konferencja

W dniach 5-6 października 2017r.w Polanicy-Zdroju odbyła się kolejna dolnośląska konferencja wodociągowa, zorganizowana przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Patronatem honorowym konferencję objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Zagadnieniem przewodnim omawianym na konferencji była problematyka wdrożenia ustawy Prawo wodne oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Podczas konferencji podjęto także tematykę związaną z utworzeniem i zasadami działania nowego regulatora dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego na rynku wody, jak również z praktycznym aspektem zakresu kompetencji nowej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. W debacie udział wzięli Prezesi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zrzeszonych w Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” oraz  przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wyzwania dla branży w kontekście nowego Prawa wodnego i projektu zmiany ustawy o zzwizoś i innych ustaw, omówili: Prezes IGWP, Dorota Jakuta oraz Przewodniczący Rady Izby, dr inż. Tadeusz Rzepecki. Natomiast członek Zarządu EUREAU Klara Ramm, omówiła aktywność Izby w EUREAU oraz obowiązki wynikające z rewizji Dyrektyw: Wodnej i Ściekowej. Gośćmi konferencji byli również przedstawiciele Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego i Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z/s w Olsztynie. Partnerami konferencji były firmy: Next-Life, Kessel, Uponor, Bio-Produkty i EW-Inwest.